Лаборатории

Химически лаборатории
  • Химични лаборатории

Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ разполага с 2 химични лаборатории с обща площ от 250 кв.м. и 2 помощни лаборатории…

Апаратна
  • Апаратна

В работите по изпитванията прилагаме много и различни апаратни методи, най-кратко описани по следния начин…

DSC_0620
  • Микробиологични лаборатории

Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ разполага с 2 независими микробиологични лаборатории, изградени по…

Физикохимична лаборатория
  • Физикохимична лаборатория

Това е основната лаборатория в която се извършва определяне на физикохимичните показатели при анализ на хранителни продукти…

Физикомеханична лаборатория
  • Физикомеханична лаборатория

Лабораторията разполага с оборудване за определяне на физикомеханичните характеристики на опаковки, технически продукти, запалки др…

PCR_lab_main-570x320
  • ДНК лаборатория

Лабораторията по PCR измервания се намира в самостоятелна част на сградата и е проектирана по всички изисквания, предвидени…

Scroll to Top