Информация относно N-Nitrosamine impurities (Н-нитрозаминни онечиствания) в лекарствени продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

От 2018год. се заговори за проблем, свързан с наличие на N-Nitrosamine impurities в лекарствени продукти, съдържащи химически синтезирани Активни фармацевтични съставки (API). В тази връзка и EMA (European Medicines Agency), WHO (World Health Organization) и FDA (U.S. Food and Drug Administration) излязоха със становища относно задължителни мерки, които притежателите на разрешения за употреба (MHAs) следва да предприемат.

Моля, посете нашия блог за повече информация на следния линк 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top