Резултати от междулабораторно изпитване на сурово мляко

През месец Ноември 2013 година, Националната Референтна лаборатория за мляко и млечни продукти към БАБХ организира маждулабораторно сравнение за измерване на показателя „Общ брой микроорганизми“ (БДС EN ISO 4833-1) в сурово мляко. В междулабораторното сравнение участваха 20 лаборатории. Микробшологичнната ни лаборатория показа отново отлични резултати.

Резултатите от сравнението са посочени в доклада. Код на нашата лаборатория – 15

PDF_iconдоклад

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top