Обучение

ИЦ Глобал Тест ООД е партньор на няколко университета по проект „Студентски практики на МОН“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Изключително близки отношения поддържаме с преподаватели от ХТМУ-София. В съвместната ни работа обучавахме в практически умения по проекта голям брой студенти и получихме положителна оценка за инициативата, която дава успешна връзка между висшето образование и бизнеса.

Считаме, че практиката е от голяма полза за студентите и обучението им в реална работна среда.

Отзиви от това ползотворно сътрудничество могат да се намерят и в пресата на линк:
http://m.presa.bg/article/archive/47045/11/0

Scroll to Top