Обучение

Лабораторията приема за обучение студенти в горен курс по химични или микробиологични дисциплини. 
Обучението се провежда в реална работна среда и е свързано с придобиване на знания в областа на лабораторните изпитвания, като теоретична и практична подготовка.
В зависимост от индивидуалните нужди, съвместно със студента се изготвя план, по който се провеждат заниманията. Обучителната програма се провежда под ръководството на водещи в сектора специалисти.
При успешно преминаване през обучителния период (минимум 6 месеца) се издава сертификат за придобитите познания.
При интерес от провеждане на обучение се свържете с посочените контакти

 

ИЦ Глобалтест ООД е партньор на няколко университета по проект „Студентски практики на МОН“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Близки отношения поддържаме с преподаватели от ХТМУ-София. В съвместната ни работа обучавахме в практически умения по проекта голям брой студенти и получихме положителна оценка за инициативата, която дава успешна връзка между висшето образование и бизнеса.
Считаме, че практиката е от голяма полза за студентите и обучението им в реална работна среда.
Отзиви от това ползотворно сътрудничество могат да се намерят и в пресата на линк:
http://m.presa.bg/article/archive/47045/11/0

Scroll to Top