Свободни позиции

Химик – аналитик

Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи Химик за работа в лабораторията по химични измервания

Изисквания към кандидата:

– Завършено висше образование с химическа насоченост, ОС Магистър;
– Предишен опит на подобна позиция;
– Познания и опит в работата с хроматографски системи (газова и течна хроматография);
– Познания и опит в работата със стандартна лабораторна техника;
– Познаване изискванията на ISO/IEC 17025;
– Инициативност;
– Аналитично мислене;
– Познания по английски език (за работа с документи);
– Компютърна грамотност на ниво MS Office;
– Умения за работа със стандартна офисна техника.

Задължения и отговорности на кандидата:

– Извършва възложените му изпитвания, съгласно утвърдените методи;
– Поддържа реда в лабораторията;
– Грижи се за чистотата на лабораторната стъклария и апаратура;
– Следи за годността на химикалите и консумативите;
– Обработва записите от изпитванията;
– Попълва формуляри и дневници от Системата по качество;
– Оказва съдействие на Ръководител сектора.

Кандидатите изпращат CV със снимка и мотивационно писмо на emil.mitev@globaltest-bg.com

Моля, избягвайте директен контакт с лабораторията чрез телефонен разговор, така кандидатурата Ви няма да бъде разгледана!
На одобрените по документи кандидати ще бъде насрочено интервю.

Асистент в химична лаборатория

Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи Асистент за работа в лабораторията по химични измервания

Изисквания към кандидата:

– Завършено образование с химична, физична или биотехнологична насоченост, ОС Бакалавър;
– Познания и опит в работата със стандартна лабораторна техника;
– Познаване изискванията на ISO/IEC 17025;
– Инициативност;
– Аналитично мислене;
– Познания по английски език (за работа с документи);
– Компютърна грамотност на ниво MS Office;
– Умения за работа със стандартна офисна техника.

Задължения и отговорности на кандидата:

– Поддържа реда в лабораторията;
– Грижи се за чистотата на лабораторната стъклария и апаратура;
– Обработва записите от изпитванията на химиците в лабораторията;
– Попълва формуляри и дневници от Системата по качество;
– Оказва съдействие на Ръководител сектора.

Кандидатите изпращат CV със снимка и мотивационно писмо на emil.mitev@globaltest-bg.com

Моля, избягвайте директен контакт с лабораторията чрез телефонен разговор, така кандидатурата Ви няма да бъде разгледана!
На одобрените по документи кандидати ще бъде насрочено интервю.

Scroll to Top