Свободни позиции

Химик – аналитик

Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи Химик за работа в лабораторията по химични измервания

Изисквания към кандидата:

– Завършено висше образование с химическа насоченост, ОС Магистър;
– Предишен опит на подобна позиция;
– Познания и опит в работата с хроматографски системи (газова и течна хроматография);
– Познания и опит в работата със стандартна лабораторна техника;
– Познаване изискванията на ISO/IEC 17025;
– Инициативност;
– Аналитично мислене;
– Познания по английски език (за работа с документи);
– Компютърна грамотност на ниво MS Office;
– Умения за работа със стандартна офисна техника.

Задължения и отговорности на кандидата:

– Извършва възложените му изпитвания, съгласно утвърдените методи;
– Поддържа реда в лабораторията;
– Грижи се за чистотата на лабораторната стъклария и апаратура;
– Следи за годността на химикалите и консумативите;
– Обработва записите от изпитванията;
– Попълва формуляри и дневници от Системата по качество;
– Оказва съдействие на Ръководител сектора.

Кандидатите изпращат CV със снимка и мотивационно писмо на emil.mitev@globaltest-bg.com

Моля, избягвайте директен контакт с лабораторията чрез телефонен разговор, така кандидатурата Ви няма да бъде разгледана!
На одобрените по документи кандидати ще бъде насрочено интервю.

Асистент в химична лаборатория

Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи Асистент за работа в лабораторията по химични измервания

Изисквания към кандидата:

– Завършено образование с химична, физична или биотехнологична насоченост, ОС Бакалавър;
– Познания и опит в работата със стандартна лабораторна техника;
– Познаване изискванията на ISO/IEC 17025;
– Инициативност;
– Аналитично мислене;
– Познания по английски език (за работа с документи);
– Компютърна грамотност на ниво MS Office;
– Умения за работа със стандартна офисна техника.

Задължения и отговорности на кандидата:

– Поддържа реда в лабораторията;
– Грижи се за чистотата на лабораторната стъклария и апаратура;
– Обработва записите от изпитванията на химиците в лабораторията;
– Попълва формуляри и дневници от Системата по качество;
– Оказва съдействие на Ръководител сектора.

Кандидатите изпращат CV със снимка и мотивационно писмо на emil.mitev@globaltest-bg.com

Моля, избягвайте директен контакт с лабораторията чрез телефонен разговор, така кандидатурата Ви няма да бъде разгледана!
На одобрените по документи кандидати ще бъде насрочено интервю.

Лабораторен специалист „приемане на проби“

Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи енергичен служител в сектора по приемане на проби.

Изисквания към кандидата:

– Завършено средно образование, предпочитания с химична, физична или биотехнологична насоченост;
– Познания и опит в работата със стандартна офисна техника;
– Инициативност и аналитично мислене;
– Познания по английски език (за работа с документи);
– Компютърна грамотност на ниво MS Office;
– Високо ниво на грамотност по български език;
– Шофьорска книжка, кат. В (предимство);

Задължения и отговорности на кандидата:

– Поддържа реда в приемната на лабораторията;
– Приема обаждания от клиентите на лабораторията;
– Приема проби за изпитвания, въвежда в информационната система на лабораторията и подготвя платежни документи към клиентите;
– Оказва съдействие на Ръководителите на сектори при предаване на пробите за изпитвания;
– Изпраща резултати от изпитвания към клиентите на лабораторията.

Кандидатите изпращат CV със снимка и мотивационно писмо на emil.mitev@globaltest-bg.com

Моля, избягвайте директен контакт с лабораторията чрез телефонен разговор, така кандидатурата Ви няма да бъде разгледана!
На одобрените по документи кандидати ще бъде насрочено интервю.

Scroll to Top