Формуляри

Формулярите в „pdf“ формат са подготвени за директно попълване върху тях на компютър. Можете да ги попълните електронно и да ги разпечатите или да попълните на ръка.

Формуляри

Процедури

Договори

Оферти

Формуляри

Изтеглете Заявка за изпитване, попълнете я и изпратете заедно с пробата по куриер или донесете на място при нас. Подробно описание ще намерите в Указания за приемане на проби

Ако за конкретно заявеното от Вас изпитване не намерихте подходящо указание, свържете се с нас за допълнителни уточнения.

Внимание!
– Пробите, заявени за изпитване (или части от тях) не подлежат на връщане на заявителя;

– В случай, че желаете да заявите да съхраним проби (при стайни или контролирани параметри) е необходимо да съобразите количеството на пробата преди възлагане на услугата. Цената за съхранение зависи от количеството на пробата, условията (температура, влажност, осветеност) и продължителността на съхранение;

– При необходимост от обявяване на съответствие с техническа или регулаторна документация (в случай, че заявите това в Заявката за изпитване) е необходимо да ни предоставите технологична документация или да посочите към кои регулаторни документи желаете обявяване на съответствие. Стойността на услугата зависи от броя и вида на изпитваните характеристики и необходимосттта от извършване на пробовземане.

Моля, преди да възложите изпитване, запознайте се с Общите търговски условия (QP 7.1-2) за възлагане на поръчки в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД

При заявяване на лабораторни анализи на стойност под 20.00 лева (без ДДС) се начислява такса 10.00 лева „изготвяне на протокол от изпитване“.
Изисквания за посещение на лабораториите: Лицата (партньори, доставчици, одитори, проверяващи агенции и други ведомства), възнамеряващи да извършат проверка, одит или друго посещение в лабораторните помещения или сервизни техници, извършващи планова или аварийна поддръжка на лабораторната апаратура е необходимо да се запознаят с процедурата за достъп до помещенията – QP 6.3-2 „Достъп до лабораторните помещения“ и да подпишат декларация QF 6.3-4 „Декларация за конфиденциалност от посетител“, която да оставят в административния отдел на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД. Това не се отнася за лицата, оставащи проби за анализ или такива свързани с каквито е да е преговори в заседателната зала или приемната на фирмата.
shutterstock_380086414

В случай, че не можете да прецените количеството на пробите, които ще изпратите за изпитване, начина на опаковане, както и придружаващата документация, разгледайте нашите указания

department-05-free-img.jpg

В случай на затруднения при полълване на заявка за изпитване или при необходимост от подаване на жалба от проведено изпитване, можете да разгледате нашите съвети  

survey

Моля, отделете 2 минути, за да споделите с нас Вашето мнение за качеството на нашето обслужване. Вашата оценка ще ни помогне да подобрим нашата работа. Анкетата е напълно анонимна

Scroll to Top