PCR лабораторията на Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ започна извършване на изследвания за откриване на коронавирусна инфекция SARS-CoV-2.
В дворното пространството на лабораторията е обособено помещение за регистрация и вземане на проби.
За извършване на изследването е необходимо попълване на формуляр QF 7.4-2, които можете да изтеглите от тук и да го попълните предварително. Същият можете да попълните и в лабораторията на мястото на регистрация. 
Ако разполагате с предварително попълнен формуляр ще спестите време и регистрацията с пробовземането ще отнеме 4-5 минути.
Времето за получаване на резултат от изследването e в същия ден след 16:00 часа, като проби се взимат от 8:00 до 11:30 часа. 
Можете да запазите час онлайн от посочения вдясно бутон. На мястото на регистрация се обслужват приоритетно клиентите със запазен час.

Запази час онлайн

Работното време на Регистратурата за обслужване на граждани е съобразно посочения график в резервационната система на superdoc.

Вземането на проба от носа и/или гърлото се извършва чрез стерилни, еднократни тампони с тънко и гъвкаво рамо, което значително намалява дискомфорта в сравнение с обикновените дървени тампони, както и риска от нежелана травма е сведен до минимум.
Цената на услугата може да бъде заплатена в брой или чрез ПОС терминал на мястото на регистрация.
При необходимост от издаване на сертификат от проведеното изследване на английски език, трябва да отбележите това във формуляра за регистрация. Сертификатът може да бъде получен в същия ден след излизане на резултата от изследването. Необходимо е да запазите касовата бележка за да може да бъде приложена към сертификата. Това е изискване на някои гранични власти при представяне на сертификата.

Важно: Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ не е включен в списъка на Министъра на здравеопазването като лаборатория за извършване на такъв тип изследване и съответно няма възможност да оповестява резултатите от него. В тази връзка, при констатиране на положителен резултат, направените изследвания при нас не могат да послужат пред здравните власти за по-нанатъшни действия. Резултатите могат да послужат само за ваша информация. Лабораторията ни е единствената в страната, извършваща такъв тип изследване, която е акредитирана по стандарт ISO/IEC 17025, като изследването за SARS-CoV-2 не попада в обхват на акредитация. Това отговаря на изискванията на здравните власти по света за признаване на нашите сертификати за пътуване.  Към негативния сертификат, издаден от нас ще получите и копие от нашия сертификат за акредитация.

Във връзка с настъпване на есенно-зимния сезон и значително по-трудното отдиференциране на сезонен грипен вирус с вируса на SARS-CoV-2, лабораторията предлага и изследване за Сезонен грип (Influenza A/B RAPID test), както и:

– SARS-CoV-2 antigen RAPID test
– SARS-CoV-2 antibody RAPID test – lgG / lgM

Телефон за връзка с Регистратура:
В работно време: 0700 20 661. По време на поздравителното съобщение, наберете 5
 Извън работно време: 0700 20 661. Следвайте интерактивното меню.

SARS CoV-2 RNA (rt PCR)

100.00 лева

SARS CoV-2 RNA (rt PCR) – Семеен пакет от 2 до 5 човека (цена за 1 човек)
Тестовете са индивидуални

85.00 лева

Издаване на сертификат на английски език

безплатно

SARS-CoV-2 antigen RAPID test

42.00 лева

SARS-CoV-2 antibody RAPID test–lgG/lgM

30.00 лева

Сезонен грип (Influenza A/B RAPID test)

30.00 лева

Scroll to Top