Услуги

Изпитване на органолептични, физикохимични и микробиологични показатели на хранителни продукти

Изпитване на води, почви, отпадъци и утайки

Определяне на химични показатели на водни проби в т.ч. за битови цели, питейни цели, плувни басейни

Изпитване на стъклени изделия – домакински, стъкла за строителството; керамични изделия

Изпитване защита на потребителите

Изпитване за запалки, обезопасени спрямо деца, опаковки имитиращи хранителни продукти…

Изпитвания на детски играчки

Определяне на химични и физико-механични показатели на детски играчки и продукти за отглеждане на 

Лекарствени продукти и хранителни добавки

Изпитване на лекарствени продукти и суровини за хуманната и ветеринарна медицина и хранителни добавки…

Изпитване на козметични продукти

Изпитване на микробиологични и физикохимични показатели на козметични продукти …

Изпитване на технически продукти

Изпитване на технически продукти и суровини за различни индустрии…

Изпитвания на лични предпазни средства

Изпитване на изделия за индивидуална защита на очите, средства за плаваемост, 

Изпитване на опаковки и опаковъчни материали

Изпитване на опаковки и спомагателни опаковъчни средства в контакт с хранителни продукти…

Изпитване на текстил и кожа

Химичен анализ на изделия текстил и кожи. Определяне на някои ароматни амини от азо багрила…

Изпитване на микробиологични показатели – хигиена на работната среда. Смивове и отривки от работни 

Микробиологични и физикохимични анализи на продукти, съдържащи Канабиноиди

Микробиологични и физикохимични анализи на препарати за дезинфекция

Scroll to Top