Testing of buoyancy equipment

 

Име на показател

Метод на изпитване

Изпитване за устойчивост на следи от

изпотяване

БДС EN 13138-3 (т.5.4.7.3)

БДС EN 13138-2 (т.5.5.3)

БДС EN 13138-1 (т.5.7.4)

Изпитване за устойчивост на следи от слюнка БДС EN 13138-2 (т.5.5.2)

БДС EN 13138-3 (т.5.4.7.2)

БДС EN 13138-1 (т.5.7.3)

Изпитване за устойчивост на хлорирана солена вода БДС EN 13138-2 (т.5.5.1)

БДС EN 13138-3 (т.5.4.6)

БДС EN 13138-1 (т.5.7.2)

Изпитване за устойчивост на клапани и стопери БДС EN 13138-2 (т.5.3.5)

БДС EN 13138-3 (т.5.2.3)

БДС EN 13138-1 (т.5.5.3)

Изпитване за малки части БДС EN 13138-3 (т.5.2.4)

БДС EN 13138-2 (т.5.3.2)

БДС EN 13138-1 (т.5.4.2)

Изпитване на катарами, ципове и други устройства за закопчаване БДС EN 13138-3 (т.5.2.3)
Определяне наличието на ръбове, ъгли и остри части БДС EN 13138-3 (т.5.2.2)

БДС EN 13138-1 (т.5.4.1)

Устойчивост на пробиване БДС EN 13138-1 (т.5.6.2)
Миграция на определени елементи: Al, Sb, As, B, Ba, Cd, Cr, Cr(III), Cr(VI), Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn

10 органокалаени съединения: Methyl tin, Butyltin, Di-n-propyl tin, n-Octyl tin, Dibutyl tin, Di-n-octyl tin, Diphenyl tin, Tributyltin, Triphenyl tin, Tetrabutyl tin

БДС EN 13138-2 (т.5.3.3)

БДС EN 13138-3 (т.5.4.5)

БДС EN 13138-1 (т.5.4.3)

БДС EN 71-3

ISO 11083

 

Scroll to Top