Измерване устойчивостта на вътрешно налягане на стъклени опаковки

[vc_row][vc_column][vc_image id=“343″ crop=“yes“ lightbox=“yes“ title=“Заглавие на снимка“][vc_column_text]Друг критерии относно общата физико-механичната якост на стъклените опаковки е устойчивостта на разрушаващото вътрешно налягане. Сигурно малко от Вас са си задавали въпроса какво вътрешно налягане би издържала една бутилка, предназначена да съхранява газирани течности, като се има предвид, че една автомобилна гума е натоварена с около 2 atm.

Бутилките, предназначени да съхраняват шампанско или шампанизирано вино трябва да притежават устойчивост на вътрешно налягане минимум 18 atm. Друг интересен факт е, че някои от известните марки безалкохолни напитки имат изискване към производителя на стъклените опаковки, устойчивостта на вътрешно налягане да бъде над 30-35 atm. Този показател зависи от много фактори – конструкция на опаковката, химичен състав на стъкломасата, дефекти от изработката, изтъняване на стените, неправилни преходи в двойното закръгление дъно-тяло, нехомогенност на стъкломасата, високи стойности на вътрешните напрежения и др. Като правило може да се каже, че цилиндричната форма на опаковката предполага по-високата и устойчивост на вътрешно налягане. Бутилките с най-ниска устойчивост са тези, които имат сечение квадрат на тялото си. Това е причина и за високата чупливост на такъв тип изделия по пълначните линии, транспорт, складиране и търговска мрежа.

Методите по които може да се определи устойчивостта на вътрешно налягане са:

  • Стандартен метод – повишаването на налягането се прилага до определена стойност, заложена в нормативен документ.
  • Натоварване и последваща задръжка – повишаването на налягането се извършва до определена стойност и задръжка при тази стойност за определен интервал от време;
  • Изпитване с постоянно покачващо се вътрешно налягане до разрушаване;
  • Изпитване чрез внезапен хидравличен удар;
  • Изпитване чрез импулси до счупване.
  • Нашия апарат за измерване устойчивостта на вътрешно налягане е произведен от водещата фирма в световен мащаб -American glass research и е с възможност за измерване на гореизброените методи.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top