Неутрализация на повърхността на стъклените изделия

[vc_row][vc_column][vc_image id=“1147″ crop=“yes“ lightbox=“yes“ title=“Заглавие“ width=“380″ height=“290″][vc_column_text]В лабораторната практика за някои изпитвания се използват стъклени съдове и изделия, които да бъдат произведени от неутрална /боросиликатна/ стъкломаса. Тези стъкла са с висока стойност.

По наша собствена патентна технология можем да направим от всяко стъклено изделие, произведено от обикновена стъкломаса, такова с неутрализирани повърхности. Такива са предметните стъкла, часовниковите стъкла, флакони и съдове за съхранине на течности с точно определено рН, всякакъв вид стъклени опаковки. Стойността на такива „неутрални стъкла“ е значително по-ниска от тази на боросиликатните.

Обработката на изделията е химико-термична. Определянето на химическата устойчивост /водоустойчивост/ се извършва съгласно изискванията на БДС ISO 4802-1. Методът е автоклавен и определянето се извърва титриметрично.

В нашата производствена база разполагаме с мощности за извършване на „неутрализация“ на изделия от стъкло. Наши клиенти са производителите на банки за инфузионни и трансфузионни разтвори, капки за очи, ваксини и други фармацевтични производства.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top