Новини

Новини

Микробиологична чистота на медицински маски

АНАЛИЗИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧА ЧИСТОТА НА МЕДИЦИНСКИ МАСКИ, съгласно изискванията на БДС EN 14683 Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ предлага извършване на анализи за определяне на Микробиологична чистота на медицински маски,

Прочетете повече »
Новини

Предприети мерки в условията на извънредно положение

Уважаеми клиенти и партньори, Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, както и във връзка с желанието ни да съвместим задължителните предпазни мерки с опцията да продължим да

Прочетете повече »
Новини

Информация относно N-Nitrosamine impurities (Н-нитрозаминни онечиствания) в лекарствени продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ, От 2018год. се заговори за проблем, свързан с наличие на N-Nitrosamine impurities в лекарствени продукти, съдържащи химически синтезирани Активни фармацевтични съставки (API). В тази връзка и

Прочетете повече »
Новини

Ново оборудване

Уважаеми клиенти, извършихме подмяна на досега използвания от нас ICP-OES с ICP-MS. Новият iCAP на марката Thermo Fisher Scientific е инсталиран и пуснат в експлоатация. Подмяната се наложи поради постоянно

Прочетете повече »
Новини

Нов Сертификат за Акредитация с разширение на обхвата

Уважаеми клиенти и партньори, считано от 28.05.2019год., ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ получи своя нов Сертификат за Акредитация по ISO/IEC 17025:2017, с разширение на обхвата, включващо микробиологични и физикохимични анализи на продукти, съдържащи

Прочетете повече »
Scroll to Top