Открита процедура за Акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ е с открита процедура по акредитация в ИА БСА с рег.№ 396-ЛИ/11.02.2014 г. да извършва изпитвания на микробиологични характеристики в храни, води, опаковки в контакт с хранителни продукти, козметични продукти, храни за животни, смивки и каркаси, добавки и замърсители в хранителни продукти, химични и органолептични характеристики в храни, води, опаковки в контакт с хранителни продукти, детски играчки, бои, лакове и мазилки, в това число вземане на проби.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top