7 и 8 април – неработни за Лабораториите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ

Уведомяваме нашите клиенти, че на 7 и 8 април 2016 г. включително ще бъдем на обучение в чужбина и Лабораториите няма да работят. За спешни позвънявания, моля използвайте телефон 0887 95 94 06.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top