ДНК лаборатория

Лабораторията по PCR измервания се намира в самостоятелна част на сградата и е проектирана по всички изисквания, предвидени в нормативните документи. Не се допуска кръстосване на пътя на пробите. Лабораторията е разделена на 3 самостоятелни бокса и 1 приемно помещение. На подовете са положени саморазливни, химически устойчиви антибактериални настилки за постигане на отлична хигиена. И тук, както във всички останали помещения, влизането се осъществява чрез система за контрол на достъпа, видеонаблюдение и запис.

Оборудване в лабораторията: rt-PCR, Конвенционален PCR Termal cyclers; Електрофореза; ДНК Секвенатор; Центрофуги; Вортекс; Термостат; Трансилюминатор; Хибридицираща камера; Автоматични пипети; Хибридизираща баня; Клатачна машина; Хладилник; Фризер; Микровълнова печка и др