Предприети мерки в условията на извънредно положение

Уважаеми клиенти и партньори,
Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, както и във връзка с желанието ни да съвместим задължителните предпазни мерки с опцията да продължим да предлагаме извършването на лабораторни изпитвания, от утре – 16.03.2020, Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ продължава работа в намален състав.
Всяка една от лабораториите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ще работи с 50% от персонала, които ще извършват текущите изпитвания.
Административният екип на лабораторията ще продължи работата си от вкъщи.
Пробовземане и транспортиране на проби с транспорт на лабораторията ще се извършва 2 пъти седмично, като заявки за пробовземане ще се извършват на телефон 0887 95 94 06.

Лаборатория ГЛОБАЛТЕСТ ще редуцира броя на пробите, приемани за анализ във връзка с намаления екип, работещ на място.
Всеки един клиент, желаещ да получи информация, касаеща текущи или бъдещи анализи, може да позвъни на 0887 95 94 06 всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа.
Външни лица, вкл. и куриери, няма да се допускат на територията на лабораторията. Същите ще бъдат посрещани и обслужвани пред входа на лабораторията, където е обособено място за оставяне на проби.
Преустановя се временно обучението на студенти на територията на лабораторията.

За информация: 0887 95 94 06 – Емил Митев.

Екипът на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top