Резултати от междулабораторно изпитване за пригодност

При проведеното през месец юни 2015 г. междулабораторно изпитване за пригодност, организирано от провайдер LGC Standards на проба от фуражи, физикохимичната ни лаборатория показа отлични резултати.

Доклад от изпитването можете да намерите в приложения файл

PDF_icon

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top