Нов сертификат за Акредитация от ANAB

Уважаеми клиенти и партньори,

имаме удоволствието да ви съобщим, че считано от 02.10.2018 година сме с нов сертификат за Акредитация, по новата версия на ISO/IEC 17025:2017. Можем да се похвалим, че към тази дата, ние сме първата лаборатория за изпитване в България, преминала Акредитация по новата версия на стандарта.

Слeд изтичане на 4 годишния период на действие на нашия сертификат, издаден от ИА БСА, взехме решение да не го подновим при същия акредитиращ орган. Искаме да благодарим за успешното сътрудничество през последните 4 години на Българската Служба за Акредитация.

Новият ни Сертификат за акредитация е издаден от Националния акредитиращ орган на САЩ – ANSI National Accreditation Board (ANAB) и се намира в раздел „За нас“ – „Сертификати“.

Валидността на сертификата за акредитация на територията на Р България, както и по целия свят се гарантира от пълноправното членството на ANAB в:

– Mеждународното споразумение за акредитация на Международния акредитационен форум (IAF);

– Международното сътрудничество за акредитация на лабораториите (ILAC);

– Асоциацията за сътрудничество по акредитация в Азия (APLAC);

Освен горното, ANAB e Първият признат орган по акредитация от Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) по програма за модернизация и безопасност на храните.

Във връзка с това признание, искаме да обърнем внимание на вносителите на храни и лекарства в САЩ, че изпитванията, извършени в акредитирана от ANAB лаборатория ще установят приемливост за участие в Програмата за доброволно квалифицирани вносители, известна като VQIP, която предлага бърз преглед и вписване на храни за вносителите, които постигат и поддържат високо ниво на контрол върху безопасността и сигурността на техните вериги от доставки. Описание, можете да откриете тук.

Желаем успех на всички!

Екипът на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top