Изпитване на етерични масла

Изпитване на етерични масла

Име на показател

Метод на изпитване

Микробиологични показатели

Oбщ брой микроорганизми

Total Aerobic Microbial Count (TAMC)

Европейска фармакопея 2.6.12

Eur.Ph 2.6.12

Плесени и дрожди

Total Combined Yeasts/Moulds Count (TYMC)

Европейска фармакопея 2.6.12

Eur.Ph 2.6.12

Ентеробактерии

Enterobacteriaceae

Европейска фармакопея 2.6.13

Eur.Ph 2.6.13

Ешерихия коли

Escherichia coli

Европейска фармакопея 2.6.13

Eur.Ph 2.6.13

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

Европейска фармакопея 2.6.13

Eur.Ph 2.6.13

Псеудомонас аеругиноза

Pseudomonas aeruginosa

Европейска фармакопея 2.6.13

Eur.Ph 2.6.13

Стафилококус ауреус

Staphylococcus aureus

Европейска фармакопея 2.6.13

Eur.Ph 2.6.13

Клостридии

Clostridia

Европейска фармакопея 2.6.13

Eur.Ph 2.6.13

Кандида албиканс

Candida albicans

Европейска фармакопея 2.6.13

Eur.Ph 2.6.13

В зависимост от нуждите на изпитването е възможно микробиологичните показатели да се определят и по методите, посочени в раздел „Изпитване на козметични продукти“

Физикохимични показатели

Определяне съдържанието на феноли

Determination of phenols

БДС ISO 1272

Хроматографски профил

Chromatographic profile

БДС ISO 11024-1, 2

БДС ISO 22972;

БДС ISO 7609

Хроматографски профил на лавандулово масло

Chromatographic profile of lavender oil

Limonene, 1.8-Cineole, 3-Octanone, Camphor, Linalool, Linalyl acetate, Terpinene-4-ol, Lavandulyl acetate, Lavandulol, Alpha terpineol

Eur.Ph (1338)

Определяне на естерно число

Determination of ester value

БДС ISO 709

Определяне на остатъчен бензен

Determination of residual benzene

БДС ISO 14714

Съдържание на вода по Karl Fischer

Water content by Karl Fischer

БДС ISO 11021

Определяне на киселинно число

Acid value

БДС ISO 1242

Определяне на относителна плътност при 20 °C

Determination of the relative density 20 °C

БДС ISO 279

Коефициент на пречупване

Refractive index

БДС ISO 280

Определяне на остатъчни разтворители в етерични масла

Acetone, Ethanol, Chloroform и други

Eur.Ph

Идентификация на Алергени в етерични масла и суровини

Eur.Ph

В зависимост от компонентите на етеричното масло се калкулира цената на хроматографския анализ.

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ разполага с референтни материали на склад само за някой масла, поради високата им цена! За конкретно масло, моля направете запитване.

Scroll to Top