Изпитване на химични дезинфектанти и антисептици

Изпитване

Микробиологични анализи и проучвания на химични дезинфектанти и антисептици

Количествено суспензионно изпитване за оценяване на основно бактерицидно действие, Антимикробно действие на продукт при хигиенично изтриване на ръцете – проучване с контролна група

Прочетете повече »
Scroll to Top