Опаковки, обезопасени при отваряне

ОПАКОВКИ, ОБЕЗОПАСЕНИ ПРИ ОТВАРЯНЕ

Опаковки, устойчиви на отваряне от деца – изпитване на опаковки, затварящи се еднократно или многократно за нефармацевтични или фармацевтични продукти

Име на показател

Метод на изпитване

Цена

BGN

Опаковки, устойчиви на отваряне от деца – изпитване на опаковки, затварящи се еднократно за нефармацевтични продукти

БДС EN 862

 5000.00

Опаковки, устойчиви на отваряне от деца – изпитване на опаковки, затварящи се многократно

БДС EN ISO 8317

 5000.00

Опаковки, устойчиви на отваряне от деца, затварящи се еднократно за фармацевтични продукти. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 14375 / AC

 5000.00

В тези проучвания е включен:

  1. Тест с 1 контролна група от 200 деца до 3.5 до 4.3 години (момичета и момчета) разпределени в минимум 3 географски региона;
  2. Тест с 1 контролна група от 100 възрастни на възраст от 50 до 70 години включително (мъже и жени)

Информирани съгласия от родителите на децата, Договори с детски градини, Разширен доклад и заключение от проучването със снимков материал и лични картони на участниците

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top