Физикомеханична лаборатория

Физикомеханичната лаборатория е разположена на Іви етаж. В нея се извършва определяне на физикомеханични характеристики на опаковки от стъкло и пластмаси, термично разлагане  на проби и др. В същата лаборатория са разположени климатични камери за термостатиране на проби и камери за ускорено стареене на лекарствени средства. Лабораторията е проектирана, оборудвана и изградена да изпълнява всички изисквания на съвременните норми и изисквания.

Оборудване в лабораторията: Апарат за определяне на непаралелност (неуспоредност) между дъното и гърлото на стъклени опаковки; Динамометър; Анализатор за измерване вълнообразност на уплътняваща повърхност на стъклени опаковки; Анализатор за определяне отклонение от вертикална ос; Апарат за измерване устойчивост на вътрешно налягане на стъклени опаковки; Анализатор за измерване овал на гърлата на стъклени опаковки; Апарат за измерване устойчивост на страничен удар на стъклени опаковки; Апарат за измерване дебелина на покритие на горещо – титан и калай; Рефрактометър АББЕ; Ултразвуков дебеломер, за стъкло; Вани термичен шок и термична якост (с телфер до 2т.); Оптичен ъгломер; Муфелна пещ 1100 градуса; Десталатор за вода и кварцов би-дестилатор; Апарат за измерване устойчивост на вертикално осево натоварване на стъклени изделия; Микрометри часовников вид; Екран за наблюдение на оптични изкривявания – зебра; Техническа везна 0,1 g; Техническа везна 10,0 кg; Термометър, електронен с потопяема сонда (-50 до +1000 градуса +/- 0.1); Сфера и чукче за устойчивост на удар плоско стъкло; Набор минерали с твърдост от 2 до 9 по скалата на МООС;  правоъгълност и равнност на керамични плочи; Термодвойки 0-500, 0-1500 с КИП; Термометри 0-50, 0-100, 0-200; Луфтомери; „Топкова“ мелница с мливни тела и мелница тип „Колерганг“ за смилане – пробоподготовка; Камери за термостатиране на проби; Камера за ускорено стареене на проби