Glass household articles

Изпитвания на стъклени домакински изделия / Analyses of household glass articles

Изпитванията в тази категория са извън обхват на акредитация / The analyses in this category are out of scope of accreditation

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Изделия домакински от кристално стъкло / Household articles of crystal glass

Определяне на плътност

Determination of density

БДС 12638, т.3

Коефициент на пречупване на светлината

Refractive index of light

БДС 12638, т.4

Определяне на оловен оксид

Determination of lead oxide

БДС 12638, т.7.2

Определяне на цинков оксид

Determination of zinc oxide

БДС 12638, т.7.3

Определяне на бариев оксид

Determination of barium oxide

БДС 12638, т.7.4

Определяне на калиеви и натриеви оксиди

Determination of potassium and sodium oxides

БДС 12638, т.7.5

Определяне на хидролитична устойчивост при 98 градуса

Determination of hydrolytic stability at 98 degrees

БДС ISO 719

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

Determination of the release of lead and cadmium from contact surface

БДС EN 1388-2;

НАРЕДБА № 3 / 4.06.2007

Ordinance № 3 / 4.06.2007

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

Determination of the release of lead and cadmium from contact surface

0032-ILM-GT

Изделия домакински стъклени духани и пресови, обикновени или термоустойчиви

Glass household products blown and extruded, plain or thermostable

Определяне на дефекти

Definition of defects

БДС 15445;

БДС 8188, табл. 2;

БДС 1484, табл. 2

Термичен шок и термична якост

Thermal shock and thermal shock endurance

БДС EN 1183;

БДС 5868

Хидролитичен клас / устойчивост

Hydrolytic class / resistance

БДС ISO 4802-1;

БДС ISO 719;

БДС ISO 720

Остатъчни вътрешни напрежения

Residual internal stresses

БДС 8955

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

Determination of the release of lead and cadmium from contact surface

БДС EN 1388-2;

НАРЕДБА № 3 / 4.06.2007

Ordinance № 3 / 4.06.2007

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

Determination of the release of lead and cadmium from contact surface

0032-ILM-GT

Посочените цени са без ДДС! Това е действащият ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно. Ако в тази категория не сте открили показател, съответстващ на Вашите нужди, моля свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнение.

The prices shown are without VAT! This is the current price list for single orders. In the case of regular assignments or in the case of a contractual relationship, the prices are formed on the basis of the number of tests assigned and to each client individually. If you haven’t found the test(s) matching your needs in this category, please contact us to discuss the right options for you.

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top