Изпитване на запалки

Изпитвания на запалки

Име на показател

Метод на изпитване

Цена
BGN
без ДДС

Изисквания за безопасност.
Височина на пламъка; Искрене и трептене; Загасване на пламъка; Съвместимост на горивото; Издържливост при многократно пълнене; Вместимост и обем на горивото; Издържливост при свободно падане; Устойчивост при високи температури; Вътрешно налягане; Време на циклично горене; Време на продължително горене; Сила на натиск

БДС EN ISO 9994

300.00

Запалки обезопасени спрямо деца.
Тест с 2 контролни групи по 100 деца от 3.5 до 4.3 години. Разширен тест: – Информерани съгласия от родители; – Договори с детски градини; – Разширен доклад и заключение от проучването със снимков материал и лични картони на участниците

БДС EN 13869

5000.00

Изпитване на запалки по БДС EN ISO 9994 – 300.00 лв. комплексна цена за всички показатели. Необходими минимум 20 броя запалки за анализ. Време за извършване на измерването – 7 работни дни.

Изпитване на газови запалки по БДС EN 13869 – Разширен доклад от проучването със снимков материал, съгласно всички изисквания на стандарта – 5000.00  лева/вид. Тази цена е окончателна и не подлежи на договаряне. Необходими 20 броя образци за провеждане на проучването. Време за извършване на проучването – 1 месец. Документите се подготвят и на английски език. Посочените цени са без ДДС!

Описание за провеждане на проучването можете да видите тук

Описание на наши доклади, можете да видите тук

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top