Изпитвания на изделия за защита на очите

 

Име на показател

Метод на изпитване

Слънчеви очила и сродни предпазни очила за професионална и обща употреба БДС EN ISO 12311

БДС EN ISO 12312-1

Изпитване на очила за мотоциклетисти и мотопедисти БДС EN 1938

 

Scroll to Top