Месо и месни продукти

Изпитване на органолептични, физикохимични и микробиологични показатели на месо и месни продукти в т.ч. Месо сурово, Месни продукти – месо прясно, месо замразено, месо охладено, месо мляно, месни продукти и деликатеси, продукти от мляно сурово месо, сушено и пушено месо, колбаси, салами трайни и полутрайни шунки, филета, суджуци, месни продукти готови за готвене, месни ястия, готвени меса, бекон, сланина и др., консерви месни и месо-растителни, стерилизирани и пастьоризирани, птици, продукти от птици, консерви от птичи продукти.

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели 

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

БДС 1035

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Псеудомонас специес

Pseudomonas spp

БДС EN ISO 13720

Ентерококи

Enterococci

БДС 14593, т.6.11

Протеус специес

Proteus spp

БДС 14593

Термостатна проба

Validation of Thermal and Non-Thermal Sterilization and Microbial Reduction Processes

БДС 1035, т.5.2

Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.1

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Мезофилни анаеробни микроорганизми

Mesophilic anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.2

Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Thermophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.3

Термофилни анаеробни микроорганизми

Thermophilic anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.4

Органолептични показатели 

Външен вид и цвят, Консистенция, Мирис, Вкус

БДС 14593 т.3

Форма, размер и външна повърхност, Консистенция, Разрезна повърхност и структура, Мирис, Вкус

БДС 9381

Външен вид, Цвят, Консистенция, Миризма, Тлъстина, Костен мозък, Сухожилия и стави, Бульон при варене

БДС 1323, т.2

Физикохимични показатели 

pH

БДС 1323 т.2.3.1;

ISO 2917;

БДС 11688

Масленост

БДС 8549, т.2; т.4;

ISO 1444;

БДС 6997;

БДС 1035, т.4.5.4

Влага и сухо вещество

БДС 5712;

ISO 1442;

БДС 1035, т.4.5.2;

БДС 15437;

Енергийна стойност

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Бензо[a]пирен и други РАН

БДС EN 16619

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Киселинност (титруема, обща)

БДС 1035, т.4.5.8;

БДС 6996 т.4

Киселинно число

БДС 14593, т.5.3

БДС 6996

Пероксидно число

БДС EN ISO 3960;

БДС EN ISO 27107

Обща пепел (минерални вещества)

БДС 9373;

ISO 936

Хлориди (сол)

БДС 7168 т.4;

ISO 1841-2

Протеин (белтъчно съдържание)

БДС 9374 т.2;

БДС 14431;

БДС 15438;

ISO 937;

БДС 1035 т.4.5.3

Обща захар (след инверсия)

0493-ILM-GT

Съдържание на нитрати и нитрити

– спектофотометрично

БДС EN ISO 14673-1;

БДС 9214

Определяне на нитрати

С готов кит

whit Kits

Нишесте

БДС 5713

Меден сулфат в бульон

БДС 1323 т.2.3.9

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Амоняк по Неслер

БДС 1323 т.2.3.5;

БДС 14593, т.5.1

Амоняк по Ебер

БДС 1323 т.2.3.6

Сероводород

БДС 1323 т.2.3.8

Съдържание на съединителнотъканен белтък (колаген) – преизчислен като хидроксипролин

БДС 14780

Синтетични оцветители

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (Кохинил) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане

Microwave digestion

 

Подсладители

Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

БДС EN 12857

Консерванти

Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно, ди- и триглицериди)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

БДС EN ISO 12228-2

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

ISO 21807

ISO 18787

Маса нето и маса на съставните части (консерви)

БДС 15359;

БДС 7181

Проба за пероксидаза

БДС 1323 т.2.3.7

Верификация на етикет на хранителен продукт

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност 

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top