Мляко и млечни продукти

Сурово мляко, Мляко прясно и кисело, Млечни продукти, Сухи млека и сметана, Сладолед и сладоледени продукти млечни консерви стерилизирани и пастьоризирани-кондензирано, Мляко със захар и без захар, стерилизирани млека и сметани за директна консумация и преработка

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

БДС 1035, т.5.9.6

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

БДС ISO 6611

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Стрептококус термофилус

Streptococcus thermophilus

БДС ISO 7889

Лактобацилус ацидофилус

Lactobacillus acidophilus

ISO 20128

Лактобацилус делбруеки субсп. Булгарикус

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

БДС ISO 7889

Бифидобактерии

Bifidobacteria

ISO 29981

Активност на закваската

Activity of yeast

БДС ISO 7889

БДС 10945

Oбщ брой соматични клетки (ОБСК)

Total somatic cell count (TSCC)

БДС ЕN ISO 13366-1

Ферментационна проба (инхибитори)

Fermentation sample (inhibitors)

БДС 6688

Псеудомонас специес

Pseudomonas spp

ISO/TS 11059

Контаминиращи микроорганизми

Contaminating microorganisms

ISO 13559

Органолептични показатели

Външен вид, Цвят, Вкус и мирис

Консистенция

БДС 11

Външен вид, Цвят, Вкус, мирис и аромат, Консистенция, Външна повърхност, Вид на коагулума, Строеж при разрез, Консистенция при разбиване, Форма, Саламура, Разрезна Повърхност, Глазура

БДС 15612

Физикохимични показатели 

pH

0486-ILM-GT

Плътност

БДС 1110

Масленост

ISO 2446;

БДС EN ISO 17189;

БДС EN ISO 1211;

ISO 3433;

БДС EN ISO 1735;

БДС EN ISO 1736;

БДС EN ISO 1737;

БДС EN ISO 2450;

БДС EN ISO 7208;

Влага и сухо вещество

БДС 1109 т. 1 и 2;

БДС EN ISO 3727-1;

БДС EN ISO 5534;

ISO 3728;

ISO 6731

Сух безмаслен остатък (СБО)

БДС 15308;

БДС EN ISO 3727-2

Енергийна стойност

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

ISO 15885

0406-ILM-GT

Определяне на бензо[a]пирен и други РАН

БДС EN 16619

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Киселинност ºК

БДС 1111, т.10

Киселинност ºT

БДС 1111, т.4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Киселинност по Соксле-Хенкел

БДС 1111, т.11

Обща пепел (минерални вещества)

БДС 6154 т.3, 4, 6

Хлориди (сол)

БДС 8274 т.5 и 6

0494-ILM-GT

Протеин

БДС EN ISO 8968 – 1;

БДС EN ISO 8968 – 3;

БДС EN ISO 8968 – 4;

Степен на зрялост

0491-ILM-GT

calculation of water soluble and total protein ratio

Съдържание на казеин

ISO 17997-1, 2

Лактоза

БДС 6191 т.3.3.1

Обща захар (след инверсия)

БДС 6191 т.3.3.2

Захароза

БДС 6191 т.3.4.3

Пероксидазна активност

БДС 1113

Съдържание на нитрати и нитрити

– спектофотометрично

БДС EN ISO 14673-1;

БДС 9214

Определяне на нитрати

С готов кит

Реакция за формалдехид

БДС 9215 т.2

Реакция за водороден пероксид

БДС 9215 т.3

Наличие на калиев бихромат

БДС 9215 т.4

Съдържание на нишесте

БДС 9215 т.6

Алкалност на пепел

БДС 9215 т.5

Съдържание на урея

БДС EN ISO 14637

Синтетични оцветители 

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (Кохинил) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане

 

Подсладители 

Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

БДС EN 12857

Консерванти:

Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

Определяне чистота на млечната мазнина – наличие на чуждовидови мазнини.

(чрез триглицериди)

БДС EN ISO 17678

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2008 p.20;

БДС 9215

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно, ди- и триглицериди)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Микотоксин М1

0071-ILM-GT

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

ISO 21807

ISO 18787

Кофеин

БДС EN 12856

Какао (МСВ/кофеин/теобромин)

0207-ILM-GT

Сурова целулоза (водонеразтворима)

БДС ISO 5498

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Верификация на етикет на хранителен продукт

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top