Плодове, зeленчуци и продукти от тях

Изпитване на органолептични, физикохимични и микробиологични показатели на плодове, зеленчуци и продукти от тях в т.ч. Плодове (пресни, замразени, сушени, стерилизирани), Зеленчуци (пресни, замразени, сушени, стерилизирани), Консерви – растителни стерилизирани и пастьоризирани. Плодови и зеленчукови пулпове, концентрати, сокове и нектари. Сухи супи и сосове -растителни, месо-растителни, бульони на прах и брикетирани

Име на показател

Метод на изпитване

 

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели 

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

БДС 6916

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1;

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит- редуциращи клостридии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Термостатна проба

Thermostatic test

БДС 6916, т.2.3

Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 6916, т.4.1

Мезофилни анаеробни микроорганизми

Mesophilic anaerobic microorganisms

БДС 6916, т.4.2

Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Thermophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 6916, т.4.3

Термофилни анаеробни микроорганизми

Thermophilic anaerobic microorganisms

БДС 6916, т.4.4

Органолептични показатели 

Кутии – херметичност, външна повърхност, вътрешна повърхност, бомбаж, хлопащи капаци и дъна; Съдържание – външен вид /на съст.части, цвят/, мирис, вкус, консистенция, разрезна повърхност, странични примеси

БДС 1035, т.3

Физикохимични показатели 

рН

БДС 11688;

БДС EN 1132

Сух разтворим остатък

 

БДС 17257;

ISO 2173;

БДС EN 12143

Влага / Сухо вещество

 

БДС EN 12145;

БДС 15437;

БДС 1035, т.4.5.2;

0484-ILM-GT

Хлориди (сол)

 

БДС 7168, т.4

Масленост

БДС 6997

Киселинен коефициент

 

БДС 508, т.10

Киселинно число

 

БДС 6996

Киселинност (титруема, обща)

 

БДС EN 12147

БДС 6996, т.4

ISO 750

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Захарен коефициент

 

БДС 508, т.4.2

Серен диоксид

БДС EN 13196;

БДС 11709, т.1

Редуциращи захари

 

БДС 7169, т.5.1

Обща захар (след инверсия)

 

БДС 7169, т.5.1

Нетна маса и съотношение на съставните части

 

БДС 7181

БДС 17340

Обща пепел (минерални вещества)

 

0482-ILM-GT;

БДС EN 1135

БДС 7646, т.6.1

Пепел, неразтворима в киселини

 

БДС 17317

Съдържание на пектинови вещества

 

БДС 16491

Алкалност на пепел

 

БДС 7646, т.6.2

Протеин (Белтъчно съдържание)

БДС 14431

Азот (метод на Kjeldahl)

 

БДС EN 12135

Нитрати

БДС 16591

 

Аскорбинова киселина

 

БДС 11812

Енергийна стойност

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители: Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ):

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

Пестициди и PCB

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Водна активност (aw)

ISO 21807

ISO 18787

Кофеин

БДС EN 12856

Верификация на етикет на хранителен продукт

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top