Пчелен мед и пчелни продукти

 

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели 

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1

БДС ЕN ISO 4833-2

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1

БДС ISO 21527-2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели 

Цвят, Аромат, Вкус, Консистенция, Външен вид

БДС 2673 т.3.1

Физикохимични показатели 

Захароза

БДС 3050, т.2.4    

Редуциращи захари

БДС 3050, т.2.3

Примеси от търговска глюкоза

БДС 3050, т.2.10

Водно съдържание

БДС 3050, т.2.2

Електропроводимост

Наредба № 48/, т. 5

Киселинност (свободна)

Наредба № 48/, т. 6

Диастазна активност

Наредба № 48/, т. 7

Хидроксиметилфурфурол (ХМФ)

Наредба № 48/, т. 8.2

Спиртна проба за манов мед

БДС 3050, т.2.12

Неразтворими във вода вещества

БДС 3050, т.2.5

Обща пепел (Минерални вещества)

БДС 3050, т.2.6

Eнергийна стойност

0404-ILM-GT

Въглехидрати

 

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители: Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

 

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ):

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

 

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

 

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

 

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

 

БДС EN 12856

Пестициди

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

 

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

 

ISO 21807

ISO 18787

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Верификация на етикет на хранителен продукт

 

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

 

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top