Растителни подправки, билки и добавки в храни

Изпитване на органолептични, физикохимични и микробиологични показатели на растителни подправки и добавки в храни, в т.ч. Сол за хранителни цели, пипер червен и черен млян, подправки растителни (трапезни), чайове, добавки в храни – бульони, настойки, фиксове, овкусители, ароматизатори и оцветители, стартерни култури, ензимни препарати от микробиални източници

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели 

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1

БДС ЕN ISO 4833-2

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1

БДС ISO 21527-2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели 

Външен вид

БДС 466, БДС 483,

БДС 14277, БДС 10945

БДС 16511, ISO 11286

Цвят

БДС 483, БДС 466

БДС 14277, БДС 10945

БДС 16511, ISO 11286

Вкус

БДС 8840, БДС 466

БДС 483, БДС 14277

БДС 10945, БДС 16511

ISO 11286

Мирис

БДС 8840, БДС 483

ISO 11286

Аромат

БДС 466, БДС 483

БДС 14277, БДС 10945

БДС 16511

Консистенция

БДС 483, БДС 14277

БДС 10945, БДС 16511

ISO 11286

Видими плесени

БДС 466

Странични и несвойствени примеси

БДС 466, БДС 8840

БДС ISO 1208

Физикохимични показатели

Водно съдържание/Сухо вещество

БДС 8840, т.2.4;

БДС ISO 1573;

БДС ISO 939;

БДС 1953, т.11;

БДС 466, т.4.2.2 (отм)

Масленост

БДС 466, т.4.2.3 (отм)

Неразтворими във вода вещества

БДС 8840, т.2.5

Хлориди (сол)

БДС 7168, т.4

Калиев йодид

БДС 8840, т.2.17

Сулфати

БДС 8840, т.2.9

Екстракт, разтворим в студена вода

БДС ISO 941

Нелетлив етерен екстракт

БДС ISO 1108

Обща пепел (минерални вещества)

БДС 7646, т.6.1

БДС ISO 928

БДС ISO 1575

Алкалност на пепел

БДС 7646, т.6.2

Водоразтворима пепел

БДС ISO 1576

Водонеразтворима пепел

БДС ISO 929 (отм);

БДС ISO 1576

Пепел, неразтворима в киселини

БДС ISO 1577

БДС ISO 930

Редуциращи захари

БДС 7169, т.5.1

Обща захар (след инверсия)

БДС 7169, т.5.1

Протеин (белтъчно съдържание)

БДС EN ISO 5983-2

Воден екстракт

БДС ISO 968;

БДС ISO 941

Нитрати

С готов кит

Лимонена киселина

БДС 8142, т.3.2

Свободна сярна киселина

БДС 8142, т.3.4

Наличие на оксалати

БДС 8142, т.3.7

Наличие на бариев йон

БДС 8142:, т.3.8

Наличие на фероцианиди

БДС 8142, т.3.9

Eнергийна стойност

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители:

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди и PCB

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Водна активност (aw)

ISO 21807

ISO 18787

Какао (МСВ/кофеин/теобромин)

0207-ILM-GT

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541;

БДС 466, т. 4.2.5 (отм);

БДС ISO 15598

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Верификация на етикет на хранителен продукт

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top