Риби и рибни продукти

Риби и рибни продукти, в т.ч. риба (прясна, охладена, замразена), рибни продукти (риби солени, сушени, пушени, веяни, мариновани), рибни консерви стерилизирани, хайвери, нерибни суровини (калмари, миди и др.), нерибни консерви (калмари, миди и др.)

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели 

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

БДС 1035

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Протеус специес

Proteus spp

БДС 14973, т.5.7

Термостатна проба

Validation of Thermal and Non-Thermal Sterilization and Microbial Reduction Processes

БДС 1035, т.5.2

Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.1

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Мезофилни анаеробни микроорганизми

Mesophilic anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.2

Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Thermophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.3

Термофилни анаеробни микроорганизми

Thermophilic anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.4

Органолептични показатели 

Външен вид и цвят, Консистенция, Мирис, Вкус

БДС 7682

Физикохимични показатели 

pH

БДС 9368, т.1.7

Масленост

БДС 9368

БДС 8549, т.2, 4

ISO 1444

БДС 1035, т.4.5.4

Влага / Сухо вещество

БДС 9368, т.1.5, 2.3, 4.8, 5.4

БДС 5712

БДС 1035, т.4.5.2

БДС 16612

БДС 15437

Енергийна стойност

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Бензо[a]пирен и други РАН

БДС EN 16619

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Киселинност (титруема, обща)

БДС 1035, т.4.5.8

БДС 9368, т.4.1, 4.2

Киселинно число

БДС 9368, т. 3.3, 5.1, 5.13

Пероксидно число

БДС EN ISO 3960;

БДС EN ISO 27107

Обща пепел (минерални вещества)

БДС 9373;

ISO 936

Хлориди (сол)

БДС 9368, т.2.1, 4.6, 5.3

БДС 7168, т.4

ISO 1841-2

Протеин (белтъчно съдържание)

БДС 9374 т.2;

БДС 14431;

БДС 15438;

ISO 937;

БДС 1035 т.4.5.3

Обща захар (след инверсия)

0493-ILM-GT

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Амоняк по Ебер

БДС 9368, т.1.8, т.5.9, т.6.3

Сероводород

БДС 1323 т.2.3.8

Летливи бази /ОКЛАВ/

БДС 9368, т.1.10

Гранивост на мазнини (реакция на Крайс)

БДС 9368

Съдържание на съединителнотъканен белтък (колаген) – преизчислен като хидроксипролин)

БДС 14780

Синтетични оцветители

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (Кохинил) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане

Microwave digestion

 

Подсладители

Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

БДС EN 12857

Консерванти

Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно, ди- и триглицериди)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

ISO 21807

ISO 18787

Маса нето и маса на съставните части (консерви)

БДС 15359;

БДС 7181

Верификация на етикет на хранителен продукт

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top