Предмети за отглеждане на малки деца

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Биберони за бебета и малки деца:

*Определяне на N-нитрозамини и N-нитрозиращи вещества и / или меркаптобензотиазол

БДС EN 1400

Измерване миграция на нискомолекулни вещества

Механични изпитвания

Закопчалки за биберони

БДС EN 12586

Приспособления за пиене на течности:

*Определяне съдържанието на n-нитрозамини и n-нитрозиращи вещества

БДС EN 14350-1;

БДС EN 14350-2

*Определяне съдържанието на 2-меркаптобензотиазол (МВТ) и свободни антиоксиданти

*Определяне съдържанието на 2,2- бис (4-хидроксифенил) пропан – (Бисфенол А)

Измерване миграция на мономери

Определяне на гъвкавост

Определяне на вместимост

Устойчивост на откъсване

Изпитване с цилиндър за малки части

Миграция на определени елементи:

Al, Sb, As, B, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn

10 органокалаени съединения:

Methyl tin, Butyltin, Di-n-propyl tin, n-Octyl tin, Dibutyl tin, Di-n-octyl tin, Diphenyl tin, Tributyltin, Triphenyl tin, Tetrabutyl tin

БДС EN 71-3:2013

Cr(III), Cr(VI)

ISO 11083

Прибори за рязане и хранене:

Определяне на фталати:

(Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Benzyl butyl phthalate, Di-n-butyl phthalate, Di-n-octyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Diisodecyl phthalate, Diisononyl phthalate)

БДС EN 14372

Изпитване за устойчивост на откъсване със зъби

БДС EN 14372

Определяне съдържанието на Бисфенол А (ВРА)

БДС EN 14372

Определяне съдържанието на свободен никел

БДС EN 14372

Определяне съдържанието на свободен формалдехид

БДС EN 14372

Миграция на определени елементи:

Al, Sb, As, B, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn

10 органокалаени съединения:

Methyl tin, Butyltin, Di-n-propyl tin, n-Octyl tin, Dibutyl tin, Di-n-octyl tin, Diphenyl tin, Tributyltin, Triphenyl tin, Tetrabutyl tin

БДС EN 71-3:2013

Cr(III), Cr(VI)

ISO 11083

Устойчивост при изпускане

БДС EN 14372

Изпитване наличието на малки части;

БДС EN 14372

Изпитване за наличието на остри ъгли;

Безопасност на облекло за деца. Връзки и шнурове на облекло за деца – извършване на експертна оценка

БДС EN 14682

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top