Стъклени домакински изделия

Изпитвания на стъклени домакински изделия 

Изпитванията в тази категория са извън обхват на акредитация 

Име на показател

Метод на изпитване

Изделия домакински от кристално стъкло 

Определяне на плътност

БДС 12638, т.3

Коефициент на пречупване на светлината

БДС 12638, т.4

Определяне на оловен оксид

БДС 12638, т.7.2

Определяне на цинков оксид

БДС 12638, т.7.3

Определяне на бариев оксид

БДС 12638, т.7.4

Определяне на калиеви и натриеви оксиди

БДС 12638, т.7.5

Определяне на хидролитична устойчивост при 98 градуса

БДС ISO 719

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

БДС EN 1388-2;

НАРЕДБА № 3 / 4.06.2007

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

0032-ILM-GT

Изделия домакински стъклени духани и пресови, обикновени или термоустойчиви

Определяне на дефекти

БДС 15445;

БДС 8188, табл. 2;

БДС 1484, табл. 2

Термичен шок и термична якост

БДС EN 1183;

БДС 5868

Хидролитичен клас / устойчивост

БДС ISO 4802-1;

БДС ISO 719;

БДС ISO 720

Остатъчни вътрешни напрежения

БДС 8955

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

БДС EN 1388-2;

НАРЕДБА № 3 / 4.06.2007

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

0032-ILM-GT

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top