Хляб и хлебни изделия

Изпитване на органолептични, физикохимични и микробиологични показатели на хляб, хлебни изделия, тестени изделия, храни на зърнена основа, макаронени изделия

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели 

 

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1;

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи клостридии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БД ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Bacillus subtilis (Bacillus mesentericus)

Bacillus subtilis (Bacillus mesentericus)

БДС 16939, т.2.1*

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели

 

Определяне на масата, Определяне на формата, Определяне на повърхността; Определяне цвета на кората; Определяне на опаковката и маркировката; Определяне на мирис; Определяне състояние на средината; Други – вкус, хрускане

БДС 3412, т.2

хляб и хлебни изделия

bread and bakery products

Цвят, мирис и вкус

БДС 5

макаронени изделия – всякакви

Физикохимични показатели 

 

Влага на средината

БДС 3412, т.3.1

Влага / сухо вещество

БДС 3412, т.3.2;

БДС 5, т.3.3.4;

БДС 5313, т.2.1, 2.2;

БДС EN ISO 712;

БДС 754, т.7.1, т.7.2;

БДС EN 12145

Киселинност (титруема, обща)

БДС 5879, т.3;

Киселинност (градус Нойман)

БДС 3412, т.3.3;

БДС 5, т.3.3.4;

Хлориди (сол)

БДС 3412, т.3.4

Масленост

БДС 3412, т.3.7.4

Протеин (Белтъчно съдържание)

БДС 5:1986, т. 3.3.5

БДС 3412, т.3.9

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541;

БДС 5, т.3.3.7*

Обща пепел (минерални вещества)

БДС 5313, т.3.1

БДС 754, т. 7.3.4

БДС EN ISO 2171

Пепел, неразтворима в киселини

БДС 5313, т.3.3;

БДС 754, т. 7.4;

Алкалност на пепел

БДС 5313, т.3.4

Водоразтворима пепел

БДС 5313, т.3.2

Водонеразтворима пепел

БДС 5313, т.3.2

Обща захар (след инверсия)

БДС 3412

БДС 5439, т.3.3

Редуциращи захари

БДС 5439, т.3.3

Eнергийна стойност

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно-, ди- и триглицериди)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители:

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди и PCB

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Акриламид

0546-ILM-GT

Водна активност (aw)

ISO 21807

ISO 18787

Индекс на рефракция

БДС 4018

Верификация на етикет на хранителен продукт

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top