Изпитване на хранителни добавки

Меню

Хранителните добавки са продукти в течна, прахова или твърда консистенция/матрица, извлечени от растителни/натурални продукти или синтетични продукти, които съдържат витамини, минерали, аминокиселини, ензими, тъкани на органи и метаболити, произведени под формата на таблетки, капсули, гелове, барове, сокчета и др. Изпитванията се извършват на база следните регулации:

1. НАРЕДБА № 47 от 28.12.2004г. за изискванията към хранителните добавки (Загл. изм. – ДВ, бр. 44 от 2007 г.), издадена от Министъра на здравеопазването, в сила от 1.08.2005 г.;
2. НАРЕДБА за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели, бр. 84 от 27.09.2013 г., в сила от 1.07.2013г.;
3. НАРЕДБА за изискванията към храните със специално предназначение, бр. 86 от 2.11.2010 г., в сила от 2.11.2010 г.;
4. Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти (обн. ДВ бр. 84/2006 г.);
5. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1881/2006 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (текст от значение за ЕИП);
6. Списък на забранени за спортистите вещества според стандартите на Световната Анти-Допинг Агенция (WADA) www.wada-ama.org Забранените за 2019 година вещества са посочени тук

Искаме да Ви напомним, че термините “растителен” и “естествен” не означават непременно, че продуктът е “безопасен”!

!

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under 

ISO/IEC 17025

Цена

BGN

Price

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (ОБМ)
Total Aerobic Microbial Count (TAMC)
Ph. Eur. 2.6.12,
Ph. Eur. 2.6.31

22.00

Плесени и Дрожди
Total Yeast and Mold Count (TYMC)
Ph. Eur. 2.6.12,
Ph. Eur. 2.6.31

22.00

Жлъчно-толерантни грам отрицателни бактерии
Bile-tolerant gram-negative bacteria
Ph. Eur. 2.6.13,
Ph. Eur. 2.6.31

29.00

Салмонела
Salmonella spp / Salmonella
Ph. Eur. 2.6.13,
Ph. Eur. 2.6.31

32.00

Eшерихия коли
Escherichia coli
Ph. Eur. 2.6.13,
Ph. Eur. 2.6.31

29.00

Кандида албиканс
Candida albicans
Ph. Eur. 2.6.13

32.00

Стафилкококус ауреус
Staphylococcus aureus
Ph. Eur. 2.6.13

32.00

Псеудомонас аеругиноза
Pseudomonas aeruginosa
Ph. Eur. 2.6.13

32.00

Клостридиа
Clostridia
Ph. Eur. 2.6.13

32.00

Стрептококус термофилус
Streptococcus thermophilus
0432-ILM-GT
(Базиран на ISO 7889)

32.00

Лактобацилус ацидофилус
Lactobacillus acidophilus
0433-ILM-GT
(Базиран на ISO 20128)

32.00

Лактобацилус делбруеки субсп. Булгарикус
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
0434-ILM-GT
(Базиран на ISO 7889)

32.00

Бифидобактерии
Bifidobacteria
0435-ILM-GT
(Базиран на ISO 29981)

32.00

Допинг характеристики / Doping characteristics

Наличие/отсъствие на вещества със структура на анаболен андрогенен стероид
Presence/absence of substances with anabolic androgenic steroid structure
0435-ILM-GT(Базиран на Ph. Eur. 2.2.29)

150.00

**Откриване на ендогенни и анаболни андрогенни стероиди, бета 2-агонисти, анти-естрогени и прохормони
**Determination of endogenous and androgenic – anabolic steroids, beta-2-antagonists, anti-estogens and prohormones in dietary supplements

0360-ILM-GT GC/MSСписък на забранени за спортистите вещества според стандартите на Световната Анти-Допинг Агенция (WADA) са проследими на адрес: www.wada-ama.org

A List of Prohibited Substances, acc.to WADA can be traced at www.wada-ama.org

Скрининг за наличие/ отсъствие – 110.00;

Количествено определяне –

145.00

**Стимуланти (Психо-моторни, Симпатикомиметични амини и Аналептици)
**Stimulants (Psycho-motor, sympathomimetic amines and analeptics)

Скрининг за наличие/ отсъствие – 110.00;

Количествено определяне –

145.00

Специфични химични анализи / Specific chemical analysis

Съдържанието на флавоноиди като:Flavonoid content as:

Hyperoside, Izoquercitroside, Isoorientin, Quercetin и др.

Ph.Eur. Monographs or Manufacturer dossier 

x160.00*

Количствено определяне на активна съставка
Assay
Ph.Eur. 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29

Спектро-фотометрично – 95.00**;

Титрувално – 95.00;

HPLC – 140.00**

Остатъчни разтворители
Identification and control of residual solvents
Ph.Eur. 2.2.28, 2.4.24

x145.00

Газ-хроматографски профил на масла, растителни и други субстанции
GC profile of oils, organic or other substances
Ph.Eur. 2.2.28

140.00 – 160.00*

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

Съдържание на метали:Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Мед (Cu), Желязо (Fe), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р), Живак (Hg), Манган (Mn)

Metal content 

0031-ILM-GT

х 25.00

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба
Sample preparation for the determination of metals per sample
Микровълноворазлагане, Опепеляване или киселинно разлагане
Microwave digestionAshing or acid digestion
 

35.00

Мастнокиселинен състав:
Наситени/ненаситени мастни киселиниFatty acid composition:
Saturated and unsaturated fatty acids

Ph. Eur. 2.4.22,Method C

0406-ILM-GT

141.00

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно-, ди- и триглицериди)
Cholesterol (free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content)
Холестерол (индивидуални и общи стероли)
Cholesterol (individual and total sterol content)
БДС EN 14105
БДС EN ISO 12228-1

230.00

Протеин (белтъчно съдържание)
Protein content
0408-ILM-GT

35.50

Водно съдържание (Карл Фишерметод)
Water content (Karl Fischer method)
Ph. Eur. 2.5.32

55.00

Реакция на разтвора (рН)
pH
Ph. Eur. 2.3.1

16.00

Обща пепел (минерални вещества)
Total Ash (minerals)
Ph. Eur.2.4.1.6

16.00

Въглехидрати
Carbohydrates
0405-ILM-GT

0.00*

Обща захар (след инверсия)
Total sugars (after inversion)
0407-ILM-GT

20.00

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)
Crude fiber content (insoluble fibers)
БДС ISO 6541
БДС ISO 5498

36.00

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини
Total soluble and insoluble dietary fibers 
AOAC 991.43

72.00

Хлориди (сол)
Chlorides (salt)
0409-ILM-GT

16.00

Мазнини
Fat
0410-ILM-GT

19.00

Синтетични оцветителиАмарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes
(E123),  (E129),  (E124), (E122),  (E127),  (E102),  (E110), (E132), (E133),  (E131)

0030-ILM-GT

x45.00

Подсладители
Ацесулфам К, Захарин, АспартамSweeteners
Acesulfame potassium, Saccharin, Aspartame (APM)
БДС EN 12856

x45.00

Определяне на Консерванти:
Бензоена киселина, Сорбинова киселинаPreservatives:
Benzoic and sorbic acids
БДС EN 12856

x45.00

Определяне на бензо[a]пирен и други РАН
Benzo[a]pyrene and other Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 
БДС EN 16619

160.00

Акриламид
Acrylamide
0546-ILM-GT
(Based on BDS EN 16618)

190.00

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)
Residues of pharmacologically active substances 
0480-ILM-GT

210.00**

Кофеин
Caffeine content
0499-ILM-GT

55.00

Пестициди и PCB
Pesticides & PCB
БДС EN 15662;
БДС EN 1528-4;
0479-ILM-GT

183.00**

GC/MS

183,00** LC/MS/MS

Никотин
Nicotine content
БДС 8388
БДС ISO 10315

55.00

Карнитин и таурин
Carnitine and taurine
L-carnitine; L-carnitine hydrochloride;taurine; L-carnitine-L-tartrate
0118-ILM-GT

140.00

Витамини
Водоразтворими, мастноразтворими
Vitamins
(water-soluble; fat-soluble)
0497-ILM-GT;
0498-ILM-GT

122.00**

Водна активност
Wather activity 
ISO 21807
ISO 18787

35.00

Енергийна стойност
Energy value (calculation)
0404-ILM-GT

0.00*

Етикетиране и определяне на хранителна стойност по Регламент ЕО 1169/2011

Labelling and Nutrition information according to Regulation EC 1169/2011

Мазнини / Fat
от които наситени мастни киселини / of which saturated fatty acids
Белтъчини (протеин) / Protein
Въглехидрати / Carbohydrates
от които захари / of which sugars
Натриев хлорид / сол / Sodium chloride / salt
Хранителни влакнини / Fiber
Изчисляване на енергийна стойност / Energy value (calculation)

273.00

Общо

Total

 

*Цената се формира от анализа на всички компоненти, включени в състава й.
*The price is based on the analysis of all components included in its composition.

**Възможно е начисляване на допълнителна такса за вещества, извън наличните в лабораторията.
**Additional fee can be charged for substances not available in the lab.

Посочените цени са без ДДС! Това е действащият ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно. Ако в тази категория не сте открили показател, съответстващ на Вашите нужди, моля свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнение.

The prices shown are without VAT! This is the current price list for single orders. In the case of regular assignments or in the case of a contractual relationship, the prices are formed on the basis of the number of tests assigned and to each client individually. If you haven’t found the test(s) matching your needs in this category, please contact us to discuss the right options for you.

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top