Храни за животни / фуражи

Изпитване на физикохимични и микробиологични показатели на храни за животни (фуражи)

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели 

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1;

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит- редуциращи клостридии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Бацилус spp

Bacillus spp

БДС EN 15784

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Бифидобактериум специес

Bifidobacterium spp.

БДС EN 15785

Педиококус специес

Pediococcus spp.

БДС EN 15786

Лактобацилус специес

Lactobacillus spp.

БДС EN 15787

Ентерококус специес (E. faecium)

Enterococcus spp. (E. faecium)

БДС EN 15788

Пробиотици (saccharomyces cerevisiae)

Probiotic strains (saccharomyces cerevisiae)

БДС EN 15789

Физикохимични показатели

Масленост

БДС EN ISO 11085;

БДС ISO 6492;

БДС 11374

Влага

БДС 11374, т.4.11

БДС 1953, т.11

БДС EN ISO 6540, т.7, т.8

Влага и летливи вещества

БДС ISO 6496

Протеин (Белтъчно съдържание)

БДС 11374, т.4.2

Редуциращи захари

Регламент (ЕО) No 152/2009, Приложение III – точка „Й“

Обща захар (след инверсия)

Регламент (ЕО) No 152/2009, Приложение III – точка „Й“

Безазотни екстрактни вещества /БЕВ/

БДС 11374, т.4.6

Обща пепел (минерални вещества)

БДС ISO 5984;

БДС 11374, т.4.5

Пепел, неразтворима в киселини

БДС ISO 5985

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541;

БДС EN ISO 6865;

БДС 11374, т.4.3

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Водна активност (aw)

ISO 21807

ISO 18787

Перокисно число

БДС 11374, т.4.15

Карбамид (уреазна активност)

БДС 11374, т.4.12

Хлориди (сол)

БДС 11374, т.4.10

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Енергийна стойност

0404-ILM-GT

Киселинност (градус Нойман)

БДС 11374, т.4.9

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно-, ди- и триглицериди)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Съдържание на афлатоксини В1+В2+G1+G2

0082-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Пестициди и PCB

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

0480-ILM-GT

Акриламид

0546-ILM-GT

Определяне на бензо[a]пирен и други РАН

БДС EN 16619

Синтетични оцветители

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top