Яйца и яйчни продукти

Яйца и яйчни продукти

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели 

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2

БДС 4336, т.16

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas spp

Pseudomonas aeruginosa and Pseudomonas spp

БДС 4336, т.14

Протеус специес

Proteus spp

БДС 4336, т.15

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели 

Изглед и консистенция, Цвят, Миризма, Вкус

БДС 4336, т.9

Физикохимични показатели

Синтетични оцветители

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (Кохинил) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане

Microwave digestion

 

Консерванти

Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

pH

БДС 4336, т.10.7

Масленост

БДС 4336

Влага

БДС 4336, т.10.3

Свободни мастни киселини

БДС 4336, т.10.6

Свободен амоняк

БДС 4336, т.10.8

Eнергийна стойност

0404-ILM-GT

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Обща пепел (минерални вещества)

0481-ILM-GT

Хлориди (сол)

0496-ILM-GT

Протеин (белтъчно съдържание)

0488-ILM-GT

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

ISO 21807

ISO 18787

Верификация на етикет на хранителен продукт

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top