Изпитване на индустриален коноп, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155

Меню

Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ извършва в обхват на Акредитация по ISO/IEC 17025:2017 анализи за съдържание на Тетрахидроканабинол (синоними – Δ9 Тетрахидроканабинол или Дронабинол), съгласно изискванията на НАРЕДБА No 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета.

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по ISO/IEC 17025

Количествено определяне на Tetrahydrocannabinol (THC) в листни проби

0014-ILM-GT, based on Regulation (EU) 2017/1155)

Методът за анализ, който ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ прилага, е вътрешно-лабораторен метод в обхвата на Акредитация по ISO/IEC 17025:2017. Методът е съобразен с изиксванията на Приложение I на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията от 15 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането на коноп

Интересен репортаж за отглеждането и търговията с индустриален коноп. Източник - Нова ТВ

Scroll to Top