Condom testing

 

Име на показател

Метод на изпитване

Определяне на общото количество лубрикант във отделните опаковки БДС EN ISO 4074, Annex С
Определяне на дължината БДС EN ISO 4074, Annex D
Определяне на широчината БДС EN ISO 4074, Annex E
Определяне на дебелината БДС EN ISO 4074, Annex F
Стареене, срок на годност и ускорено стареене БДС EN ISO 4074, Annex Н, Annex J, Annex K
Сила на скъсване БДС EN ISO 4074, Annex Ì
Наличие на дупки БДС EN ISO 4074, Annex L
Цялост на опаковката БДС EN ISO 4074, Annex М

 

Scroll to Top