Sugar and sugar confectionery

including cakes, pastries and rolls, pastries, cakes, biscuits, cakes, confectionery semi – powder, cake, cream, blankets, sugar, confectionery, dietary confectionery, other confectionery, chocolate and chocolate products.

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1

БДС ЕN ISO 4833-2

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1

БДС ISO 21527-2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит- редуциращи клостридии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Захар – Вкус, Мирис

Sugar Taste, Odour

БДС 391 т.11

Шоколад блок, желирани и карамелажни бонбони – Външен вид, Консистенция, Мирис, Вкус

Chocolate bar, jelly candy, caramels

Appearance, Consistency, Odour, Taste

БДС 6279

Бисквити – Външен вид: Форма, Повърхност на лицевата страна, Повърхност на долната страна; Цвят: На лицевата страна, На долната страна; Вкус и мирис; Повърхност при счупване

BisqcuitsAppearance: Shape/Form, Surface of the front side; Surface of the bottom side; Color: of the front side, of the bottom side; Taste and smell; Surface after breaking

БДС 441

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

Водно съдържание/Сухо вещество

Dry matter / water content

БДС 5313, т. 2.1, 2.2

БДС 391, т.4

БДС 3124, т. 3.2

Масленост

Fat

БДС 5439, т.2 .2

Кковертюр и пълнеж

Content of the coating and filling

БДС 8386, т.2

Ядки, стафиди, плодове и др.

Contents of nuts, raisins, fruits and others

БДС 9208, т.2

Редуциращи захари

Reducing sugars

БДС 5439, т.3.3

БДС 5439, т.3.4

Обща захар (след инверсия)

Total sugars (after inversion)

БДС 5439, т.3.3;

БДС 3412;

Инвертна захар

Invert sugar

БДС 391, т.6

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

БДС 391, т.7

БДС 5313, т.3.1 

Пепел, неразтворима в киселини

Acid-insoluble ash

БДС 5313, т.3.3

Алкалност на пепел

Alkalinity of ash

БДС 5313, т.3.3

Водоразтворима пепел

Water – soluble ash

БДС 5313, т.3.2

Водонеразтворима пепел

Water – insoluble ash

БДС 5313, т.3.2

Железни примеси

iron impurities

БДС 391, т.10

Пероксидно число

Peroxide value

БДС 10386

Алкалност

Alkalinity

БДС 5879, т.2

Киселинност титруема (обща)

Acidity titratable (total)

БДС 5879, т.3

Киселинност (Нойман)

Acidity (Neumann)

БДС 5879, т.3.1

Свободни мастни киселини

Free fatty acids

БДС 5879, т.5

Хлориди (сол)

Chlorides (salt)

БДС 3412, т.3.4

Протеин (Белтъчно съдържание)

Protein

БДС 3412, т.3.4

Сурова целулоза (водонеразтворима)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Индекс на рефракция

Refractive index

БДС 4018

Енергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Акриламид

Acrylamide

0546-ILM-GT

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители:

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

Sodium cyclamate sweetener (E952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid

БДС EN 12856

Наличие на транс мазнини

Trans-fats content

БДС EN ISO 15304

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди

Pesticides

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

Residues of pharmacologically active substances

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Кофеин

Caffeine

БДС EN 12856

Какао (МСВ/кофеин/теобромин)

Cocoa (FDM/Caffeine/Theobromine)

0207-ILM-GT

Верификация на етикет на хранителен продукт

Food product label Verification

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top