Зърно от житни и бобови култури

Зърно от житни култури; зърно от бобови култури;  нишесте, брашна и млевни продукти, грис; комбирани фуражи; други зърнени храни (екструдирани продукти, зърнени ядки, пуканки, мюсли, детски храни на зърнена основа; полуфабрикати за ястия и десерти на зърнена основа

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1

БДС ЕN ISO 4833-2

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1

БДС ISO 21527-2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1/A1

БДС EN ISO 6888-3/AC

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Бацилус мезентерикус (титър)

Bacillus mesentericus (titre)

БДС 15090*

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели 

Примеси – дефектни семена, принадлежащи към същия вид

БДС ISO 605 т.5.2.3

Зърнено-житни и бобови култури

Органични примеси

БДС ISO 605 т.5.2.4

Зърнено-житни и бобови култури

Неорганични примеси

БДС ISO 605 т.5.2.5

Зърнено-житни и бобови култури

Чужд мирис

БДС ISO 605 т.7

Зърнено-житни и бобови култури

Нападение от насекоми неприятели

БДС ISO 605 т.8

Зърнено-житни и бобови култури

Цвят, Мирис, Вкус, Външен вид, Метални частици, Вредни (главня, спори и др.), Черно просо

БДС 2028, т.2.2

Ориз

Външен вид, Мирис, Примеси: Зърнени/култури/, Чужди, Зараза от складови вредители, Затопляне, Плесени

БДС 757

Леща

Външен вид, Мирис, Затопляне, Заразеност от складови вредители

БДС 759

Фасул

Цвят, Мирис, Вкус, Хрускане

БДС 2684

Брашно тип 500

Физикохимични показатели 

Влага / Сухо вещество

БДС 8380, т.5.1;

БДС EN ISO 712;

БДС EN ISO 6540, т.7, 8;

БДС 754, т.7.1 и т.7.2;

ISO 24557;

БДС EN ISO 1666;

Протеин (Белтъчно съдържание)

БДС 11374, т. 4.2;

БДС 13490;

БДС EN ISO 20483;

Азот (метод на Kjeldahl)

БДС EN ISO 3188

БДС 8380, т.14

Киселинност (градуси Нойман)

БДС 8380, т.6;

БДС 754, т.7.9;

БДС 13487

Масленост

БДС ISO 6492;

БДС EN ISO 3947;

БДС EN ISO 11085;

БДС 8380, т.12

Обща пепел (минерални вещества)

БДС 13491, т.6;

БДС EN ISO  2171;

БДС 754, т. 7.3.4;

БДС 8380, т.8;

Пепел, неразтворима в киселини

БДС 754, т.7.4;

БДС 8380, т.9;

Сулфатизирана пепел

БДС EN ISO 5809

Aскорбинова киселина (витамин „С“)

БДС 754, т.11.2

Добив на мокър глутен

БДС 13375, т.1

Мокър глутен

БДС EN ISO 21415-1

Сух глутен

БДС EN ISO 21415-3

Добив на сух глутен

БДС ISO 6645

Отпускане на глутена

БДС 13375, т.2

БДС 754, т.7.6

Съдържание на нишесте

БДС 13488

Сурова целулоза (водонеразтворима)

БДС ISO 5498

БДС ISO 6541

БДС EN ISO 6865

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Хлориди (сол)

0495-ILM-GT

Общо примеси

– зърнени примеси

– чужди

БДС 2028, т.2.2

Ориз

Eнергийна стойност

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители:

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

БДС EN 12823-1, 2

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Акриламид

0546-ILM-GT

Съдържание на 3-MCPD

0430-ILM-GT

Водна активност (aw)

ISO 21807

ISO 18787

Афлатоксини В1+В2+G1+G2

0082-ILM-GT

ELISA

Верификация на етикет на хранителен продукт

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top