Анализи на продукти, съдържащи канабиноиди

Микробиологични и физикохимични анализи на продукти, съдържащи канабиноиди
(масла, екстракти и кристали от растения от рода на конопа (канабис), козметични продукти и продукти за лична хигиена, медицински изделия, хранителни продукти, хранителни добавки и други)

Име на показател Метод на изпитване Акредитация по

ISO/IEC 17025**

Микробиологични показатели
Общ брой микроорганизми (ОБМ) Ph. Eur. 2.6.12,

Ph. Eur. 2.6.31

БДС EN ISO 21149

Плесени и Дрожди Ph. Eur. 2.6.12,

Ph. Eur. 2.6.31

БДС EN ISO 16212

Жлъчно-толерантни грам отрицателни бактерии Ph. Eur. 2.6.13,

Ph. Eur. 2.6.31

Салмонела Ph. Eur. 2.6.13,

Ph. Eur. 2.6.31

Eшерихия коли Ph. Eur. 2.6.13,

Ph. Eur. 2.6.31

БДС EN ISO 21150

Кандида албиканс Ph. Eur. 2.6.13
Стафилкококус ауреус Ph. Eur. 2.6.13

БДС EN ISO 22718

Псеудомонас аеругиноза Ph. Eur. 2.6.13
Клостридиа Ph. Eur. 2.6.13
Антимикробна защита на козметичен продукт БДС EN ISO 11930
Антимикробна защита на продукти, съдържащи канабиноиди Съобразно продукта
Физикохимични показатели
Канабиноиден профил

Cannabidiol (CBD)

Cannabidiolic acid (CBDA)

Tetrahydrocannabinol (THC)

Tetrahydrocannabinolic acid (THCA)

Cannabinol (CBN)

Cannabigerol (CBG)

Cannabigerolic acid (CBGA)

Cannabichromene (CBC)

0014-ILM-GT
Съдържание на метали

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Мед (Cu), Желязо (Fe), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р), Живак (Hg), Манган (Mn)

0031-ILM-GT
Витамини

(водоразтворими, мастноразтворими)

0497-ILM-GT

0498-ILM-GT

Пестициди и PCB БДС EN 15662;

SD CEN/TS 17062

0479-ILM-GT

Анизидиново число Ph. Eur. 2.5.36
Киселинно число

(for samples containing fats)

Ph. Eur. 2.5.1
Пероксидно число

(for samples containing fats)

Ph. Eur. 2.5.1
Тotal oxidation value (TOTOX) USP <401>
Анализи за стабилност ICH Topic Q 1 A (R2)

или друга приложима процедура

**Поради спецификата на анализите в тази категория и поради разнообразието на продукти, съдържащи Канабиноиди, извършването на посочените по-горе анализи за всеки отделен продукт следва да бъдат предварително потвърдени от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ.

 Важно – относно анализи на Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)
Всички дейности, извършвани в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД с вещества, категоризирани като наркотични по ЗКНВП, подлежат на отчет и одит от МЗ. Никаква информация, станала известна на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД във връзка с анализи по ЗКНВП, не се пази като конфиденциална пред МЗ и органи и институции, извършващи одити и проверки на анализи по ЗКНВП или други приложими закони. Търговска тайна в този случай е неприложима.

Scroll to Top