Testing of personal protective equipment

Services

Testing of buoyancy equipment

  Име на показател Метод на изпитване Изпитване за устойчивост на следи от изпотяване БДС EN 13138-3 (т.5.4.7.3) БДС EN

Read More »
Services

Condom testing

  Име на показател Метод на изпитване Определяне на общото количество лубрикант във отделните опаковки БДС EN ISO 4074, Annex

Read More »
Scroll to Top